Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1999 roku.
Od 2000r pracuje w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu.
W 2003 r. ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie i Marketing Jakością w Medycynie w Wyższej szkole Handlu i Usług.
W 2005 r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych.
W 2009 r. ukończyła specjalizację z otolaryngologii.
Posiada wieloletnią praktykę zawodową (chirurgiczną) związaną z pracą na laryngologicznym oddziale szpitalnym, dyżurach a także prywatnej praktyce.
W 2011 ukończyła kurs radiochirurgii w laryngologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Pracuje i operuje w:
Klinice Otolaryngologii UM w Poznaniu , przy ulicy Przybyszewskiego
Prywatnym Szpitalu – Poznańskie Centrum Otolaryngologii , przy ulicy Straży Ludowej 37

KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA

 

LECZENIE

  • BEZDECH
  • CHRAPANIE
  • NIEDOSŁUCH

 

INNE ZABIEGI