Zajęcia terapeutyczne dla dzieci – sprawdź

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak kar i nagród. Ten system kładzie duży nacisk na wolność malucha a także wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Swobodna atmosfera pomiędzy dziećmi. W tej metodzie nie ma rywalizacji pomiędzy uczniami. Maluchy uczą się wzajemnie od siebie, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. One same decydują, gdzie, czego i na jak długo chcą się uczyć w konkretnym momencie. Warto też dodać, że dzieci podczas nauki mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W klasie są dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Z racji na to, że maluchy uczą się w idealnym dla siebie tempie, a program nauki jest zindywidualizowany, ze względu na to, że każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc swoim podopiecznym. Powinien on podążać za uczniem przy czym pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień.

Nauka programem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętaj, że w sali, w której dziecko się uczy powinien być porządek. Uczniowie mają do użytku pomoce dydaktyczne, które są dobrane w przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała, po czym wysyła konkretną reakcję. Zmysły kluczowe dla integracji sensorycznej czyli dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Są podstawą rozwoju i działania wszystkich wyższych zmysłów a także umiejętności. Czym one są? Jest to przykładowo wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia lub zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny aby prawidłowo przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko w tym wypadku ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem swoich własnych działań, może być zbyt bardzo ruchliwe albo mieć trudności ze skupieniem. Pojawiają się też zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania a nawet czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, które ma na celu poprawę, przywrócenie oraz utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest też to, że jest w to włączone również działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu kolejnym epizodów. Celem uzyskania poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem czy też terapię manualną która polega na masażach i technikach wykonywanych ręką terapeuty.

3. Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w dużej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. W związku z czym ogromna część osób zastanawia się, jak może być prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dobiera się odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Najmłodsi swoje trudności w głównej mierze odzwierciedlają podczas zabawy, w związku z czym, jeżeli dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje na tej aktywności. Ponadto często korzysta z gier, dzięki czemu może nawiązać z dzieckiem więź, dowiedzieć się co lubi. Taka relacja między terapeutą a dzieckiem jest ważna. Istotnym elementem pracy terapuety z dziećmi jest także zabawa w oparciu o rysunek. Maluchy tak mogą wyrazić swoje emocje. Bardzo podobnie dzieje się, kiedy teraputa wraz z dzieckiem tworzą bajki. Dziecko, tworząc opowiadania wspólnie z psychoterapuetrą, najczęściej głównemu bohaterowi dają swoje własne cechy lub opisuje jego życie, jako podobne do swojego.