Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym

Choć usługi dentystyczne są obecnie znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, niewiele osób tak naprawdę w pełni zdaje sobie sprawę, w jaki sposób przebiega współpraca między profesjami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa zupełnie różne zawody, które wszakże w dużej mierze się uzupełniają.

Co robi stomatolog Częstochowa?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się określeniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek ingerencji protetycznej, przygotowuje plan koniecznych prac oraz charakterystykę protezy, którą należy stworzyć, aby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem zdjęciowym, dostaje później pracownia protetyczna.

Co robi protetyk Częstochowa?

Zadaniem technika dentystycznego jest wykonanie protezy na podstawie dokumentacji, uwag dentysty oraz własnego doświadczenia. Bardzo często stomatolog i technik kontaktują się ze sobą, aby razem wypracować rozwiązanie, które całkowicie sprosta potrzebom pacjenta. Mogą wspólnie zdecydować o doborze tworzywa oraz dokładnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za przygotowanie swoistego rodzaju fundamentów, na których będzie odpowiednio funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między dentystą a protetykiem (Częstochowa) nie zawsze jest jednak bezpośrednia, dlatego istotne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najbardziej obszernych zaleceń dotyczących oczekiwanej protezy. Wtedy kooperacja będzie najbardziej skuteczna i przyniesie dobry rezultat.