Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Wielu z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, gdy potrzebne okaże się pójście do notariusza. Wykaz usług notarialnych jest bardzo szeroki i różnorodny. Według prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach nazywa się go również oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to szczególnie istotna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym miejscu musiała przejść wiele zagadnień dostosowujących do zawodu. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to profesja, która desygnowana jest w momencie, gdy strony chcą przyznać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to osoba obowiązana do doglądania prawidłowego toku formalności interesanta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle krajowego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do udzielenia klientowi wszelkich rad niezbędnych do zakończenia formalności.

Prócz obowiązków, notariusz posiada także praktyki, które musi przestrzegać. Na przykład nie ma prawa realizować czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – czy konieczna będzie pomoc notariusza?

W momencie, gdy zastanawiasz się nad nabyciem nieruchomości, budynku czy lokalu – niezbędna będzie asysta notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z nieruchomościami notariusz ma obowiązek opracować akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podpisać. W wypadku oczekiwania na przekazanie nieruchomości istnieje również wariant poświadczenia umowy przedwstępnej. W momencie, gdy sprzedający nie będzie wypełniał zobowiązań z umowy, inwestor ma prawo dobiegać swoich praw na drodze sądowej.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Na podstawie prawa testament niezapewniony przez notariusza jest w równym stopniu ważny, co ten poręczony. Lecz czy jest on wiarygodny? Jeżeli chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana trwale i bezspornie, należy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz stworzy twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje mnogość przypadków, gdy nie myślimy o tym, aby stworzyć umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to spory błąd, który może skutkować złymi konsekwencjami w sytuacji komplikacji z najemcą lub posiadaczem lokalu. Jeżeli wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może stać się ratunkiem, kiedy nie mamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dochodzenia żądań posiadamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Koszty tych umów są znacznie niższe, niż w sytuacji sporządzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: https://notariusz-legionowo.com.pl/