Biochemia krwi – co to jest?

Biochemia to krwi to specjalistyczne badanie podczas którego osocze pozyskane przez odwirowanie pobranej od pacjenta krwi żylnej. Czym jest osocze? Osocze składa się w głównej mierze z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek oraz pozostałych ważnych składników i substancji. Jest to powód dlaczego biochemia krwi potrafi perfekcyjnie pokazać w jaki sposób funkcjonują poszczególne układy.

Co możemy zobaczyć dzięki biochemii krwi?

W trakcie biochemii krwi osocze podlega badaniu, które uzyskuje się dzięki odwirowaniu pozyskanej od osoby, która poddała się badaniu krwi z żyły. 

Badanie to potrafi dokładnie pokazać jak funkcjonują konkretne układy i pracują konkretne narządy. Biochemię krwi możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Jakie występują profile podczas badania biochemicznego krwi?

Celem usprawnienia analizy danych a także korzystniejszego  zdiagnozowania choroby badania biochemiczne krwi podzielono na podstawowe profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w którym oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w nim natomiast oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,z kolei w nim oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, w nim natomiast oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, oznacza się w nim: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Jesteśmy również w stanie przeprowadzić jeszcze bardziej szczegółowe profile, chociażby profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci bądź profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Podczas trwania badania biochemicznego krwi każdy składnik ocenia się osobno bo dla każdego z nich opracowano normy czy też sprawdza się korelacje takich składników ze sobą. Pamiętaj, że te normy mogą się trochę różnić w zależności od laboratorium, gdzie badanie zostało wykonane. W związku z tym osoba, na której przeprowadzono badanie nie może samodzielnie poddawać analizie wyników badań. Jedynie lekarz ma kompetencje aby wyniki badań przeanalizować.

Co warto wiedzieć o biochemii krwi w trakcie trwania ciąży?

Badania prenatalne, które są nieinwazyjne obejmują chociażby biochemiczne badania krwi. Takie nieinwazyjne badania polegają na tym, aby pobrać krew kkobiety w ciąży oraz zbadać w niej stężenia niektórych składników i substancji. Poziom niektórych substancji które są we krwi przyszłej matki może dowodzić o określonych wadach płodu. Połączenie badań biochemicznych kobiety w ciąży wraz z jej wiekiem pomaga specjalnemu programowi komputerowemu policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych płodu. Takie badanie jest przesiewowe, czyli każda ciężarna może je wykonać. Niemniej jednak w Polsce przeprowadzenie tych badań możliwe jest na NFZ jedynie jeżeli lekarz ma podejrzenie co do wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto również dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet ciężarnych zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A – przeprowadza się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  powinno się wykonywać wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – jest to połączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.